Advertisements

PAJSK – Sistem Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan & Kokurikulum

PAJSK merupakan sistem yang membolehkan para guru melaksanakan pentaksiran kokurikulum yang standard bagi semua sekolah sama ada rendah mahupun menengah di bawah KPM.

Sebelum ini, pentaksiran kegiatan kokurikulum yang dibuat oleh sekolah didapati berbeza-beza antara satu sama lain dan wujudnya unsur-unsur ketidaksamarataan dalam pemberian markah kepada murid.

Oleh itu, penilaian jenis ini diwujudkan bagi menyeragamkan pemberian markah kepada para pelajar. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang penilaian ini, teruskan membaca artikel ini sehingga ke penghujung.

Apa itu PAJSK?

Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan, dan Kokurikulum atau PAJSK adalah satu sistem yang dilakukan di sekolah untuk menilai aktiviti fizikal dan kesihatan pada murid bagi serta penyertaan, penglibatan dan pencapaian murid dalam pelbagai aktiviti jasmani, sukan dan kokurikulum.

Sistem penilaian yang dibangunkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) ini adalah pelengkap kepada sistem pentaksiran pendidikan yang merangkumi pentaksiran aktiviti jasmani, sukan, dan kokurikulum.

Melalui pentaksiran ini, pihak sekolah akan dapat lebih mengetahui dengan lebih mendalam prestasi aktiviti jasmani, sukan, dan kokurikulum murid semasa mereka berada di sekolah rendah atau menengah.

Selain itu, pentaksiran ini dapat memberikan gambaran dan maklumat ibu bapa mengenai prestasi anak-anak mereka di sekolah khususnya dalam aktiviti jasmani, sukan, dan kokurikulum.

Objektif PAJSK

Berikut merupakan objektif utama kementerian pendidikan dalam menjalankan program PAJSK ini:

 1. Menyediakan satu kaedah pentaksiran aktiviti kokurikulum yang standard dan boleh diterima pakai oleh semua sekolah.
 2. Membantu Bahagian Sekolah Berasrama Penuh, Majlis Amanah Rakyat (MARA) dalam membuat penilaian kemasukan murid-murid ke institusi tersebut.
 3. Membantu Jabatan Pengurusan, Institusi Pengajian Tinggi, Kementerian Pengajian Tinggi dalam membuat penilaian kemasukan pelajar-pelajar ke Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA)/Universiti Awam (UA).
 4. Menggalak dan meningkatkan penglibatan yang menyeluruh dalam kalangan murid.

Komponen Utama

Dalam menjalankan Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan, dan Kokurikulum ini terdapat tiga komponen utama iaitu:

1. Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan (SEGAK)

SEGAK merupakan salah satu set Ujian Standard Kecergasan Fizikal untuk mengukur tahap kecergasan fizikal murid berasaskan kesihatan yang terdapat dalam komponen utama PAJSK.

Antara komponen yang diukur di dalam segak ialah:

 1. Daya Tahan Kardiovaskular (Naik Turun Bangku)
 2. Fleksibiliti (Jangkauan Melunjur)
 3. Daya Tahan Kekuatan Otot (Rengkuk Tubi Separa)
 4. Daya Tahan Kekuatan Otot (Tekan Tubi)

Selain itu, pelaksanaan Body Mass Index (BMI) turut dijalankan bagi merekodkan ketinggian dan berat badan individu.

NOTA: Ujian ini harus ditadbir urus oleh Guru Pendidikan Jasmani dan dilaksanakan dalam bulan Mac dan Ogos.

2. Kokurikulum

Selain SEGAK, Pentaksiran sukan dan kokurikulum juga merupakan komponen utama PAJSK dalam mengukur aktiviti sukan dan kokurikulum murid seperti yang ditetapkan oleh KPM.

Ini bertujuan untuk membangunkan modal insan dalam usaha memupuk nilai, sahsiah serta jati diri seseorang murid.

Terdapat 3 komponen di dalam kokurikulum iaitu:

 1. Kelab Persatuan
 2. Unit Beruniform
 3. Sukan/Permainan

Terdapat 3 elemen yang akan dinilai dalam ketiga-tiga komponen tersebut iaitu:

 1. Penglibatan- merangkumi jawatan, peringkat, komitmen dan khidmat sumbangan.
 2. Penyertaan- merangkumi kehadiran.
 3. Prestasi- merangkumi pencapaian.

NOTA: Mesyuarat juga menetapkan syarat merit 10 peratus markah kokurikulum bagi
kemasukan ke IPTA atau Universiti Awam.

3. Ekstra Kurikulum

Ekstra kurikulum merupakan satu kegiatan sukarela yang bermanfaat pada atau di
luar waktu persekolahan, ke arah pembentukan peribadi yang terpuji.

Markah yang diperoleh daripada bidang ini akan dicampurkan dengan markah tertinggi purata 2 daripada 3 aktiviti kokurikulum sama ada Kelab/Persatuan, Pasukan Badan
Beruniform atau Sukan/Permainan.

Cara Login PAJSK

Untuk login sistem PAJSK, sila ikuti langkah-langkah berikut:

 1. Layari laman web https://pajsk.moe.gov.my/index.php.
 2. Klik butang sekolah di bahagian sekolah rendah atau menengah.
 3. Login dengan memasukkan ID Kod sekolah dan kata laluan.
 4. Setelah berjaya, buat peaksiran berdasarkan 3 kriteria utama PAJSK untuk setiap murid.
PAJSK

Maklumat Lanjut

Sebarang aduan atau pertanyaan mengenai sistem PAJSK ini boleh dihantar melalui emel ke [email protected].

ATAU;

Anda boleh membaca Garis Panduan Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum yang disediakan Kementerian Pendidikan untuk mengetahui lebih lagi berkenaan PAJSK ini:

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.