Advertisements

Kad Prihatin Siswa: Kelebihan, Objektif & Faedah

Kad Prihatin Siswa adalah inisiatif Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) bersama-sama Universiti-universiti Awam di Malaysia dan RHB bagi melaksanakan inisiatif penjimatan kewangan, ‘cashless campus’, ‘smart campus’, identiti siswa dan mewujudkan ekosistem kewangan yang lebih baik kepada siswa, pengurusan universiti, Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional ( PTPTN) dan KPT.

Apa itu Kad Prihatin Siswa (KPS)?

KPS merupakan Kad Matrik pelajar sedia ada yang telah dinaiktarafkan dengan gabungan Kad Visa Islamic RHB Bank yang memberikan banyak kebaikan kepada pelajar terutamanya dari segi penggunaan bayaran tanpa tunai dalam kampus.

Selain itu, ia juga bertujuan menyelaraskan pinjaman atau bantuan kewangan daripada kerajaan kepada pelajar di samping memperkenalkan pelbagai promosi tambahan dari semasa ke semasa.

Objektif

Berikut merupakan objektif KPS ini:

 • Memperkasa dan mempelbagaikan fungsi kad matrik pelajar IPT. 
 • Memudahkan penyaluran peruntukan atau bantuan terus kepada akaun pelajar.
 • Transformasi ekosistem transaksi kewangan di IPT ke arah cashless kampus.
 • Menyeragamkan kemudahan atau fasiliti dan tawaran/ keistimewaan/ ganjaran/ promosi kepada pelajar IPT.

Faedah

Dibawah merupakan faedah KPS ini:

 1. Akaun Simpanan-i Pro  adalah akaun khas yang diwujudkan oleh pihak bank RHB di bawah inisiatif Kad Prihatin Siswa.
 2. Tiada caj yang dikenakan ke atas pelajar bagi pembukaan akaun ini dan ianya adalah secara percuma.
 3. Akaun Simpanan-i Pro akan ditamatkan selepas tidak lagi menjadi pelajar. Akaun tersebut akan ditukarkan ke akaun simpanan normal RHB (nombor akaun dikekalkan) dan pelajar perlu menggantikan Kad Prihatin Siswa (yang tidak aktif) di cawangan bank RHB yang berdekatan dengan kad debit RHB yang baharu.
 4. Tiada yuran tahunan ke atas akaun Simpanan-i Pro yang dikenakan oleh pihak bank RHB ke atas pelajar sepanjang pengajian di Universiti Awam . 

Cara Memperoleh Kad Prihatin Siswa

Kesemua Universiti Awam di Malaysia menawarkan KPS, dan berikut merupakan cara memperoleh KPS ini :

1. UITM

A. Pelajar Baharu UiTM 

 1. Pelajar perlu membuka akaun Simpanan I-Pro RHB Bank terlebih dahulu.
 2. Cetakan kad Prihatin Siswa hanya dapat dilaksanakan oleh pihak UiTM sekiranya pelajar baharu UiTM telah memuat naik gambar di sistem UCMS.
 3. Pelajar baharu UiTM perlu menuntut atau mendapatkan kad Prihatin Siswa di kampus UiTM masing-masing. Sila rujuk  di https://kpsiswa.uitm.edu.my/penting/tuntutan-kad-prihatin-siswa
 4. Pihak bank RHB akan hadir ke kampus UiTM bagi mengaktifkan KPS dengan akaun bank Simpanan I-Pro pelajar yang telah berjaya dibuka. Pengaktifan ini bagi memastikan transaksi bank ke atas akaun tersebut dan KPS yang diperolehi pelajar UiTM boleh dibuat secara atas talian atau menggunakan mesin ATM. 

B. Pelajar Lama UiTM

 1. Maklumat pelajar UiTM yang telah memberi consent bagi pembukaan akaun Simpanan I-Pro RHB akan dihantar kepada pihak bank RHB bagi tujuan pembukaan akaun bank tersebut oleh pihak bank RHB. Jika pembukaan akaun tersebut berjaya dibuat oleh pihak bank RHB, pelajar UiTM akan menerima sms dan emel daripada pihak bank RHB berkaitan kejayaan pembukaan akaun bank Simpanan I-Pro.
 2. Cetakan kad Prihatin Siswa hanya dapat dilaksanakan oleh pihak UiTM sekiranya pelajar UiTM telah memuat naik gambar di sistem UCMS(kad.uitm.edu.my).
 3. Pelajar UiTM perlu menuntut atau mendapatkan KPS di kampus UiTM masing-masing. Sila rujuk  di https://kpsiswa.uitm.edu.my/penting/tuntutan-kad-prihatin-siswa
 4. Pihak bank RHB akan hadir ke kampus UiTM bagi mengaktifkan KPS dengan akaun bank Simpanan I-Pro pelajar yang telah berjaya dibuka. Pengaktifan ini bagi memastikan transaksi bank ke atas akaun tersebut dan KPS yang diperolehi pelajar UiTM boleh dibuat secara atas talian atau menggunakan mesin ATM. 

Nota : Aktiviti melaksanakan consent boleh dibuat melalui aplikasi atau sistem MyStudent UFuture Student Portal.

Walaubagaimanapun, pelajar UiTM kategori di bawah boleh hadir ke mana-mana cawangan bank RHB untuk mengaktifkan kad Prihatin Siswa dengan membawa kad pengenalan :

 • Telah mendapat / menuntut kad fizikal KPS di dalam kampus UiTM.
 • Telah mendapat sms/emel daripada pihak bank RHB berkaitan pembukaan akaun bank Simpanan I-Pro.

Nota :

Pelajar UiTM TIDAK PERLU HADIR ke mana-mana cawangan bank RHB yang berdekatan bagi mendapatkan/menuntut  KPS UiTM.

Semua urusan cetakan dan tuntutan KPS UiTM oleh pelajar UiTM HANYA dilaksanakan di dalam kampus UiTM sahaja.

KPS UITM

2. UKM

 1. Bermula 12 Jun 2023, semua urusan di pejabat Pusat Tanggungjawab seluruh kampus perlu menggunakan Kad Prihatin Siswa sebagai kad kampus pelajar yang baharu.
 2. Bagi pelajar peminjam PTPTN adalah diwajibkan mengambil dan mengaktifkan Kad Prihatin Siswa untuk urusan pengkreditan pinjaman dan sebagainya.
 3. Semakan status cetakan boleh disemak melalui sistem maklumat pelajar https://ukmcard.ukm.my/
 4. Pelajar dikehendaki membawa Kad Pelajar dan Kad Pengenalan/Passport bagi urusan pengaktifan akaun dan kad bank
 5. Kad Prihatin Siswa ini merupakan kad kampus dan kad bank. Pelajar TIDAK BOLEH mewakilkan individu lain untuk mengambil kad ini.
 6. Pelajar boleh mengaktifkan Kad Prihatin Siswa di mana-mana cawangan RHB Bank yang berdekatan.

Sebarang pertanyaan sila berhubung dengan pegawai HEP, En Ashraff atau Pn Amirah di talian 03-8921 5316. Kerjasama anda dalam perkara ini amat dihargai.

3. UMP

Kad Prihatin Siswa UMP

4. UPSI

5. UUM

6. UPM

Kad Prihatin Siswa UPM

7. USM

Kad Prihatin Siswa USM

Untuk maklumat lanjut, para pelajar boleh menghubungi Bahagian Hal Ehwal Pembangunan Pelajar & Alumni Kampus masing-masing.

8. UM

KPS UM
KPS UM

9. UIAM

10. UNISZA

11. UNIMAS

Penerangan RHB Berkenaan KPS

Untuk memahami lebih lagi berkenaan Kad Prihatin Siswa ini, anda boleh membaca penerangan yang telah diberikan oleh pihak RHB berkenaan KPS.

Maklumat Lanjut

Sebarang urusan berkaitan Kad Prihatin Siswa yang melibatkan Universiti, sila hubungi Pentadbiran Universiti anda. Bagi perkara yang berkaitan dengan Akaun Simpanan-i atau MySiswa Debit-i anda, hubungi Bank daripada mana-mana saluran berikut:

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.