Advertisements

Kadar Dividen Tabung Haji 2022 & Cara Pengiraannya

Untuk makluman, Tabung Haji (TH) akan mengumumkan kadar dividen kepada semua pendeposit (TH) untuk tahun 2022.

TH ialah sebuah institusi Islam atau sebuah badan berkanun yang tertakluk di bawah Akta Tabung Haji 1995 (Akta 535).

Selain dari pengurusan simpanan yang halal dan pengurusan haji yang efisien, TH turut menjalankan aktiviti pelaburan bagi memberi nilai tambah kepada para pendeposit yang menyimpan di dalam institusi tersebut.

Sehingga kini, TH mempunyai sekitar 9 juta pendeposit dengan 123 cawangan dan lebih 10,000 titik sentuh di seluruh negara. 

Kadar Dividen 2022

Setakat ini, pihak TH belum mengumumkan dividen untuk tahun 2022.

Namun, pada tahun 2021, dividen yang diumumkan adalah pada kadar 3.10% setahun dengan jumlah RM2.46 bilion yang memanfaatkan kira-kira 8.4 juta pedeposit.

Jumlah dividen pada tahun 2021 lebih tinggi berbanding RM2.24 bilion yang telah diagih bagi tahun kewangan 2020. 

Cara Pengiraan

Cara pengiraan agihan keuntungan bagi tahun 2022 kelak adalah dengan mengambil kira purata baki simpanan terendah setiap bulan sepanjang tahun 2022 dan didarabkan dengan kadar yang ditetapkan.

Sebagai contoh pada 2021, dividen yang diumumkan adalah 3.10%.

Maka pengiraan terperinci adalah seperti berikut:

Purata Baki Simpanan Terendah Bulanan x 3.10% = (Baki simpanan terendah setiap bulan dari Januari–Disember 2021 / Bilangan Bulan) x 3.10%

Pendeposit Yang Layak

Pendeposit yang layak menerima dividen ini adalah:

  1. Akaun berstatus aktif pada 31 Disember 2022 dan kekal aktif semasa tarikh kredit agihan keuntungan dibuat. 
  2. Membuka akaun pada atau sebelum 5 Disember 2022.

Namun, pendeposit berikut adalah tidak layak adalah untuk menerima dividen 2022 ini:

  1. Pendeposit dengan akaun tidak aktif dan berstatus dorman,
  2. Pendeposit dengan akaun yang ditutup sebelum tarikh agihan keuntungan dibuat. 
  3. Pendeposit dengan akaun yang dibuka selepas 5 Disember 2022 (tidak cukup satu bulan penuh). 

Untuk pengetahuan, akaun pendeposit yang tidak mempunyai sebarang transaksi kewangan melebihi 7 tahun berturut-turut akan diklasifikasikan sebagai Akaun Tidak Aktif (dorman), selaras dengan Peraturan-Peraturan dan Akta Tabung Haji (1995).

Maklumat Lanjut

Untuk maklumat lanjut mengenai dividen 2022 TH, sila layari laman web https://www.tabunghaji.gov.my/.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.