Advertisements

DSP LPPSA: Penyelesaian Hutang Melalui Penjadualan Semula

Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA) akan memperkenalkan pelan khusus bagi membenarkan pelanggan yang meninggalkan perkhidmatan/bersara tidak berpencen meneruskan bayaran ansuran bulanan pembiayaan LPPSA melalui penjadualan semula bayaran balik pembiayaan di bawah Pelan Penyelesaian Hutang (Debt Settlement Plan-DSP).

DSP adalah pelan yang diperkenalkan oleh LPPSA bagi memulihkan dan menyelesaikan hutang sivil pelanggan yang meninggalkan perkhidmatan atau bersara tidak berpencen melalui penjadualan semula bayaran balik pembiayaan.

Bagi mereka yang ingin menyelesaikan hutang sivil menerusi pelan ini, permohonan boleh dibuat mulai 1 Oktober 2022.

Pemohon Layak Memohon

Pelan ini ini layak dimohon oleh anggota tentera yang bersara tidak berpencen (menamatkan perkhidmatan mengikut tempoh jangka pendek) atau penjawat awam yang meninggalkan perkhidmatan.

Mereka yang tidak layak memohon pelan ini adalah seperti berikut:

  • Berstatus muflis/bankrap
  • Hartanah telah dilelong

Syarat Permohonan

Syarat permohonan yang ditetapkan oleh pihak LPPSA adalah seperti berikut:

i) DSP 1

  1. Meninggalkan Perkhidmatan/Bersara Tidak Berpencen tidak termasuk diberhentikan kerja (masalah tatatertib).
  2. Bukan seorang penghutang penghakiman atau bankrap.

ii) DSP 2

  1. Tidak layak DSP 1.
  2. Bukan seorang Bankrap.
  3. Mempunyai kemampuan bayaran balik.

Syarat Kelulusan

Untuk memastikan permohonan tersebut diluluskan, pemohon perlu memenuhi syarat kelulusan iaitu:

DSP 1DSP 2
Status Akaun-Tunggakan tidak melebihi 12 ansuran bulanan semasa kelulusan
– Hartanah belum dilelong
Hartanah belum dilelong
Tempoh PermohonanTidak melebihi 12 bulan dari tarikh tamat/meninggalkan perkhidmatanTiada had
Dokumen WajibSurat pengesahan dan sokongan majikan-Surat Permohonan
-Borang Rayuan Bayaran Balik
-3 bulan Slip Gaji/Pengesahan majikan/Penyata KWSP yang terkini
-3 bulan Penyata Akaun Bank (bagi yang berniaga)/bukti pendapatan lain
-Surat akuan bersumpah (sekiranya perlu)
-Dokumen sokongan lain (sekiranya perlu)

Bayaran Balik

Bayaran balik perlu dilakukan secara ansuran bulanan bermula sebulan selepas kelulusan.

Kadar Faedah

Kadar faedah pembayaran pelan ini adalah seperti berikut:

Cara Memohon

Permohonan boleh dilakukan melalui Portal Online LPPSA seperti dipautan https://services.lppsa.gov.my/dsp mulai 1 Oktober 2022.

Maklumat Lanjut

Maklumat lanjut mengenai pelan ini, sila layari laman web https://www.lppsa.gov.my/v3/my/.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.