Advertisements

SME-PTF: Pembiayaan Sektor Pelancongan Bank Islam

Bank Islam Malaysia Berhad mengalu-alukan sektor pelancongan yang ingin memohon pembiayaan menerusi SME – PENJANA Tourism Financing (SME-PTF).

SME-PTF adalah pembiayaan untuk menyokong PKS dan mikro dalam sektor pelancongan bagi memastikan kelangsungan perniagaan mereka dan membantu mereka melakukan pelaburan yang diperlukan bagi kekal berdaya maju selepas COVID-19.

Oleh itu, PKS dan mikro sektor pelancongan yang berminat boleh membuat permohonan untuk mendapatkan pembiayaan ini.

Sektor Pelancongan

Sektor pelancongan yang layak memohon pembiayaan ini adalah seperti berikut:

i) Pelancongan teras:

 • Premis penginapan pelancongan (cth: hotel bajet, homestay berdaftar, chalet dan resort)
 • Agensi pelancongan & pengendali pelancongan
 • Pengangkutan untuk pelancong (cth: bas, bot dan operator sewa kereta)

ii) Sektor berkaitan pelancongan

 • Pelancongan perubatan;
 • Ekosistem MICE (Mesyuarat, Insentif, Persidangan, Pameran)
 • Pelancongan berkaitan peruncitan, rekreasi dan kesihatan berkaitan perkhidmatan pelancongan kepada pelancong.

iii) Perniagaan perkhidmatan wang

 • Institusi pyang ditubuhkan terutamanya untuk menyediakan kursus/latihan berkaitan pelancongan dan dilesenkan oleh atau berdaftar dengan MOTAC (cth: Institut Latihan Pelancongan).

Jumlah Pembiayaan

Jumlah pembiayaan yang ditawarkan menerusi pembiayaan ini adalah seperti berikut:

 • PKS: Pembiayaan sehingga RM500,000 bagi setiap PKS
 • Perusahaan mikro: Pembiayaan ehingga RM75,000 setiap perusahaan mikro

Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan ini adalah untuk membiayai perkara-perkara berikut:

 • Keperluan Modal Kerja
 • Perbelanjaan Modal (CAPEX)

Tempoh Pembiayaan

Tempoh pembiayaan yang ditawarkan adalah sehingga 7 tahun, dengan sekurang-kurangnya 6 bulan moratorium ansuran bulanan.

Cara Memohon

Permohonan boleh dibuat menerusi langkah-langkah berikut:

 1. Layari laman web berikut https://www.bankislam.com/business-banking/sme-banking/sme-ptf/?fbclid=IwAR28AXVfIpQCXRJVz2OP9aiCskY8PrIJZ1i6M0t5S9GsLRbHCghjaGhqkI8.
 2. Klik butang ‘Apply Now.’
 3. Isi maklumat yang diperlukan dengan lengkap.
 4. Klik butang ‘Submit’ untuk menghantar permohonan.

Maklumat Lanjut

Maklumat lanjut mengenai SME-PTF, sila layari laman web https://www.bankislam.com/.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.