Advertisements

Permohonan BSN Micro Pemerkasa: Pembiayaan Mikro Kredit RM50,000

Para usahawan kini boleh memohon pembiayaan mikro kredit melalui Program Strategik Memperkasa Rakyat dan Ekonomi (Pemerkasa) menerusi Bank Simpanan Nasional (BSN) iaitu BSN Micro Pemerkasa.

Untuk makluman, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada 17 Mac yang lalu mengumumkan pelaksanaan 20 inisiatif Pemerkasa yang mana inisiatif ke-6 yang diumumkan adalah kemudahan mikro kredit kepada para usahawan mikro dan juga PKS dengan dana sebanyak RM500 juta.

Salah satu kemudahan mikro kredit yang ditawarkan menerusi Pemerkasa adalah BSN Micro Pemerkasa dengan dana sebanyak RM300 juta bagi usahawan mikro dan PKS yang layak dan diuruskan oleh BSN.

Kemudahan pembiayaan mikro kredit ini diharap mampu memberikan rangsangan kepada usahawan mikro dan PKS dalam merancakkan kembali ekonomi negara yang terjejas akibat penularan COVID-19.

Jumlah Pembiayaan & Faedah

Jumlah pembiayaan yang ditawarkan menerusi BSN Micro Pemerkasa adalah sehingga RM50,000.

Jumlah faedah menerusi pembiayaan ini pula telah dikurangkan daripada 3.5% kepada hanya 3.0% setahun.

Tempoh Pinjaman

Tempoh pinjaman pembiayaan BSN micro Pemerkasa adalah sehingga 5.5 tahun.

Ini termasuklah 6 bulan pertama moratorium ke atas pembayaran ansuran bulanan yang akan dibayar.

Syarat Kelayakan

Syarat-syarat kelayakan yang perlu dipenuhi oleh pemohon adalah seperti berikut:

 1. Pembiayaan ini ditawarkan kepada perusahaan mikro (Milikan Tunggal/Perkongsian/Syarikat Sdn. Bhd) yang di dalam proses pemulihan perniagaan akibat wabak COVID-19.
 2. Syarikat perniagaan dimiliki oleh warganegara Malaysia.
 3. Syarikat perniagaan berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) atau Pihak Berkuasa Tempatan (PBT).
 4. Pemohon bukan pelanggan sedia ada BSN Micro-i Penjana Tourism Financing (PTF).
 5. Perniagaan pemohon telah beroperasi sekurang-kurangnya 6 bulan.

Cara Memohon

Untuk memohon, sila ikuti langkah-langkah mudah membuat permohonan seperti berikut:

 1. Muat turun borang pemohonan di pautan https://www.bsn.com.my/cms/upload/pdf/forms/micro.pdf.
 2. Isi borang permohonan dengan betul dan lengkap.
 3. Sediakan dokumen-dokumen yang diperlukan.
 4. Hantar borang permohonan dan dokumen yang diperlukan kepada cawangan BSN yang berhampiran anda.

Dokumen Yang Diperlukan

Dokumen yang diperlukan untuk dihantar bersama borang permohonan adalah seperti berikut:

 1. Sijil Pendaftaran Syarikat dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)/Lesen Perniagaan dengan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) yang sah.
 2. Salinan Kad Pengenalan Pemilik Tunggal/Rakan Kongsi/semua Pengarah/Pemegang Saham/Penjamin (jika berkenaan).
 3. Penyata Akaun Bank untuk 3 bulan terkini.
 4. Lain-lain dokumen sokongan tambahan sekiranya diperlukan oleh pihak bank.

Soalan Lazim

Apakah jenis sektor perniagaan yang layak untuk memohon BSN Micro Pemerkasa?

Jenis perniagaan yang layak memohon adalah seperti peruncitan dan pemborongan, pembuatan, dan perkhidmatan.

Apakah tujuan pembiayaan BSN Micro Pemerkasa?

Tujuan pembiayaan BSN Micro Pemerkasa adalah untuk membiayaan modal kerja dan pembelian aset.

Berapakah amaun pembiayaan atau pinjaman yang ditawarkan di bawah BSN Micro Pemerkasa?

Amaun pembiayaan atau pinjaman adalah sehingga RM50,000.

Berapa lama tempoh pembiayaan BSN Micro Pemerkasa?

Tempoh pembiayaan adalah di antara 1 hingga 5.5 tahun termasuk 6 bulan moratorium bagi pembayaran ansuran bulanan

Maklumat Lanjut

Untuk maklumat lanjut, sila layari https://www.mybsn.com.my/ atau menghubungi pihak BSN di talian 1300-88-1900.

SHARE DI WHATSAPP ATAU MEDIA SOSIAL: